Service ImageService


U hebt een service gemaakt.

Om deze service te testen moet u een client maken en daarmee de service aanroepen. U kunt dit vanuit de opdrachtregel doen met het hulpprogramma svcutil.exe. Gebruik hiervoor de syntaxis:


svcutil.exe https://wsdl.willebroek.be/WebShopImageService.svc?wsdl

U kunt de servicebeschrijving ook als één bestand openen:

https://wsdl.willebroek.be/WebShopImageService.svc?singleWsdl

Hiermee wordt een configuratiebestand gegenereerd en een codebestand dat de clientklasse bevat. Voeg de twee bestanden toe aan de clienttoepassing en gebruik de gegenereerde clientklasse om de service aan te roepen. Bijvoorbeeld:

C#


class Test
{
  static void Main()
  {
    HelloClient client = new HelloClient();

    // Gebruik de variabele 'client' om bewerkingen voor de service aan te roepen.

    // Sluit de client altijd af.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic


Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As HelloClient = New HelloClient()
    ' Gebruik de variabele 'client' om bewerkingen voor de service aan te roepen.

    ' Sluit de client altijd af.
    client.Close()
  End Sub
End Class