Verwijzing voor http://wsdl.willebroek.be/OTAService.svc/rest/Test

URL: http://wsdl.willebroek.be/OTAService.svc/rest/Test

HTTP-methode: GET

Richting van berichten Indeling Hoofdtekst
Aanvraag N.v.t. De hoofdtekst Aanvraag is leeg.
Antwoord Xml Voorbeeld
Antwoord Json Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van de XML-hoofdtekst van een antwoord:

<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">Inhoud van tekenreeks</string>

Hier volgt een voorbeeld van de JSON-hoofdtekst in een antwoord:

"Inhoud van tekenreeks"