Verwijzing voor http://wsdl.willebroek.be/OTAService.svc/rest/GetAppUpdate

URL: http://wsdl.willebroek.be/OTAService.svc/rest/GetAppUpdate

HTTP-methode: POST

Richting van berichten Indeling Hoofdtekst
Aanvraag Xml Voorbeeld,Schema
Aanvraag Json Voorbeeld
Antwoord Xml Voorbeeld,Schema
Antwoord Json Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van de XML-hoofdtekst van een aanvraag:

<GetAppUpdateRequest xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts">
 <PackageName>Inhoud van tekenreeks</PackageName>
 <Version>2147483647</Version>
 <WebShopId>Inhoud van tekenreeks</WebShopId>
</GetAppUpdateRequest>

Hier volgt een voorbeeld van de JSON-hoofdtekst in een aanvraag:

{
	"PackageName":"Inhoud van tekenreeks",
	"Version":2147483647,
	"WebShopId":"Inhoud van tekenreeks"
}

Hier volgt een voorbeeld van de XML-hoofdtekst van een antwoord:

<GetAppUpdateResponse xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts">
 <ApkUrl>Inhoud van tekenreeks</ApkUrl>
 <ErrorMessage>Inhoud van tekenreeks</ErrorMessage>
 <IsUpdateAvailable>true</IsUpdateAvailable>
</GetAppUpdateResponse>

Hier volgt een voorbeeld van de JSON-hoofdtekst in een antwoord:

{
	"ApkUrl":"Inhoud van tekenreeks",
	"ErrorMessage":"Inhoud van tekenreeks",
	"IsUpdateAvailable":true
}

Hier volgt het XML-schema van de aanvraag:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:complexType name="GetAppUpdateRequest">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" name="PackageName" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="Version" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="0" name="WebShopId" nillable="true" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="GetAppUpdateRequest" nillable="true" type="tns:GetAppUpdateRequest" />
</xs:schema>

Aanvullende XML-schema's voor aanvraag:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType" />
 <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI" />
 <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
 <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte" />
 <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime" />
 <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal" />
 <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double" />
 <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float" />
 <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int" />
 <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long" />
 <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName" />
 <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short" />
 <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string" />
 <xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte" />
 <xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt" />
 <xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong" />
 <xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort" />
 <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char" />
 <xs:simpleType name="char">
  <xs:restriction base="xs:int" />
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration" />
 <xs:simpleType name="duration">
  <xs:restriction base="xs:duration">
   <xs:pattern value="\-?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
   <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
   <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid" />
 <xs:simpleType name="guid">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName" />
 <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" />
 <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF" />
</xs:schema>

<tns:schema targetNamespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <tns:element name="schema">
  <tns:complexType />
 </tns:element>
</tns:schema>

Hier volgt het XML-schema van het antwoord:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ReCreateX.Ota.DataContracts" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:complexType name="GetAppUpdateResponse">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" name="ApkUrl" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="ErrorMessage" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="IsUpdateAvailable" type="xs:boolean" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="GetAppUpdateResponse" nillable="true" type="tns:GetAppUpdateResponse" />
</xs:schema>

Aanvullende XML-schema's voor antwoord:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType" />
 <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI" />
 <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
 <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte" />
 <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime" />
 <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal" />
 <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double" />
 <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float" />
 <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int" />
 <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long" />
 <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName" />
 <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short" />
 <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string" />
 <xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte" />
 <xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt" />
 <xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong" />
 <xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort" />
 <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char" />
 <xs:simpleType name="char">
  <xs:restriction base="xs:int" />
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration" />
 <xs:simpleType name="duration">
  <xs:restriction base="xs:duration">
   <xs:pattern value="\-?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
   <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
   <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid" />
 <xs:simpleType name="guid">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName" />
 <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" />
 <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF" />
</xs:schema>

<tns:schema targetNamespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <tns:element name="schema">
  <tns:complexType />
 </tns:element>
</tns:schema>